Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha - Tháng Hai 2017: Tiếp đón những ai đang cần trợ giúp