Văn Kiện Giáo Hội

Toàn Văn Sứ Điệp Của Ðức Thánh Cha Ngày Thế Giới Về Ơn Gọi Lần Thứ 55

Toàn Văn Sứ Điệp Của Ðức Thánh Cha Ngày Thế Giới Về Ơn Gọi Lần Thứ 55

Niềm vui của Phúc Âm, mở cho chúng ta cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em, không thể chờ đợi sự chậm chạp và lười biếng của chúng ta; không đánh động chúng ta nếu chúng ta chỉ đứng nhìn qua cửa sổ, luôn viện cớ chờ đợi thời cơ thuận tiện, và cũng không được hoàn tất cho chúng ta nếu ngày hôm nay chúng ta không chấp nhận rủi ro của sự chọn lựa.