Tuyển Sinh

MFVN: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 2 - 2018

MFVN: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 2 - 2018

Ban Mục vụ Ơn gọi xin thông báo và chúc mừng 22 thí sinh đã được Cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, M.F, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Việt Nam, chấp thuận nhận vào giai đoạn tìm hiểu ơn gọi Thừa Sai Đức Tin tại Tỉnh Dòng Việt Nam