Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phaolô Trở Lại, Bổn Mạng Tỉnh Dòng TSĐTVN - Ngày Thứ Tám: Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Trong Tỉnh Dòng

Ngày thứ 8: CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT TRONG TỈNH DÒNG

 

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Đặt Mình Thánh Chúa

Nhập nguyện:Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có lẽ điều khó nhất trong đời sống thánh hiến đó chính là đời sống cộng đoàn. Mỗi người có một tính cách khác nhau, nhưng lại sống cùng dưới một mái nhà. Chính vì thế, những chuyện giận hờn, ghen tương, gây bất hòa là điều không thể tránh khỏi. Chúng con cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi thành viên trong Tỉnh dòng luôn biết yêu thương và sống hiếp nhất với nhau, luôn giúp đỡ nhau để cùng nhau thăng tiến.

           

3. Lời Chúa

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (1 Cr 13,4-13)

"Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến."

Đó là Lời Chúa

 

4. Suy niệm

Anh em thân mến! Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe, được gọi là bài ca đức mến, là bản văn của thánh Phaolô nhằm hướng dẫn và răn bảo những người yếu đuối trong thân thể Hội thánh ở Côrintô. Những người tín hữu có những quà tặng thiêng liêng, nhưng họ thiếu ân sủng thiêng liêng, bởi thiếu đức ái trong đời sống cộng đoàn. Đức ái đặt chất lượng vào trong việc phục vụ.

Những người sống trong cộng đoàn Côrintô đã thiếu kiên nhẫn với nhau, đưa nhau ra tòa, dễ dãi với những tội trong cộng đoàn, và gây nên những vấn đề chia rẽ bởi vì họ đã không có lòng mến. Bất kỳ phẩm chất nào mà chúng ta có thể sở đắc, thì chúng chẳng là gì nếu chúng ta không có đức ái. Đức ái đặt tính vĩnh hằng vào trong cuộc sống khi có Tình yêu. Tình yêu là điều lớn lao và vĩ đại nhất, bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8).

Anh em thân mến! Những gì mà thánh Phaolô hướng dẫn và răn bảo tín hữu Côrintô ngày xưa, với từng đặc tính của đức ái được liệt kê trong đoạn lời Chúa hôm nay, đó cũng là lời mời gọi và cảnh tĩnh mỗi người chúng ta. Qua đó, chúng hãy tận dụng những gì Chúa ban, hầu xây dựng một cộng đoàn đầy yêu thương và hiệp nhất huynh đệ trong tình yêu của Thiên Chúa Ba ngôi.

Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, như “Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con”. Xin cho từng người trong cộng đoàn chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, và có lòng can đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

5. Đọc Kinh Kính Thánh Phaolô 

KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm, vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh, xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa, một niềm hy vọng bền vững, một lòng mến Chúa nồng nàn, để chúng con có thể cùng nói với Ngài: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng, chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ, giữa thời đại hôm nay. Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha, Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô, đến muôn đời. Amen.

 

6. Đọc Kinh Tối

7. Phép lành Mình Thánh Chúa

8. Hát Kết thúc

 

Ban Phụng vụ & Ban Truyền Thông MF