Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phaolô Trở Lại, Bổn Mạng Tỉnh Dòng TSĐTVN - Ngày Thứ Sáu: Cầu Cho Các Vị Lãnh Đạo Trong Tỉnh Dòng

Ngày thứ sáu: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG TỈNH DÒNG

 

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Đặt Mình Thánh Chúa

Nhập nguyện: Đặc sủng số 75 của Dòng TSĐT có nói rằng: “Các Bề trên buộc phải thi hành nghĩa vụ cổ võ, khuyến khích của mình trong khiêm tốn, thận trọng và quân bình, bác ái và công bằng; họ có trách nhiệm duy trì tinh thần của dòng, chăm sóc và huấn luyện các thành viên và thúc đẩy sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn”.

Thánh Phaolô là mẫu gương cho những người lãnh đạo cộng đoàn, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Tỉnh Dòng của chúng ta, xin Thánh Thể Chúa ban cho họ luôn biết phục vụ trong yêu thương và hết lòng khiêm tốn hướng dẫn cộng đoàn.

 

3. Lời Chúa

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 20,19-21)

"Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta."

Đó là Lời Chúa

4. Suy niệm

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

Thánh Phao-lô đã trở thành một khí cụ đắc lực của Chúa trong vai trò rao giảng và kêu gọi người người khác tin vào Thiên Chúa. Khi nhận thánh Phao-lô làm bổn mạng cho Tỉnh dòng Thừa sai Đức Tin Việt Nam, mỗi thành viên trong Tỉnh dòng chúng con cũng mong muốn noi gương thánh nhân, sống một đời tận hiến cho Thiên Chúa và Giáo Hội.

Xưa kia, thánh nhân đã phải trải qua nhiều gian nan khốn khó, nhưng vì lợi ích của những người mà ngài có trách nhiệm, thánh nhân đã không sờn lòng nhụt chí. Mong muốn quan trọng nhất của thánh nhân là mọi người được hợp nhất nên một trong Thiên Chúa. Ngài đồng hành với những người mà ngài coi sóc một cách tích cực nhất bằng cách thăm viếng trực tiếp hay gửi thư để thăm hỏi và dạy dỗ họ, hầu mong tạo động lực cho các tín hữu trung thành với niềm tin vào Thiên Chúa mà họ đã đón nhận. Là người lãnh đạo cho các cộng đoàn, ngài đã hết lòng khiêm nhường để phục vụ Chúa qua những người mà Chúa đã giao phó cho ngài.

Lạy Chúa! Cũng như thánh Phao-lô, những người lãnh đạo trong Tỉnh dòng chúng con cũng đã, đang và sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường thực thi sứ mạng mà Chúa đã giao. Chúa biết rõ những khó khăn và thách đố của các ngài. Chúng con nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho các ngài cả hai phần hồn-xác để các ngài chu toàn trách nhiệm mà Chúa trao phó Amen.

5. Đọc Kinh Kính Thánh Phaolô

KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm, vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh, xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa, một niềm hy vọng bền vững, một lòng mến Chúa nồng nàn, để chúng con có thể cùng nói với Ngài: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng, chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ, giữa thời đại hôm nay. Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha, Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô, đến muôn đời. Amen.

6. Đọc Kinh Tối

7. Phép lành Mình Thánh Chúa

8. Hát Kết thúc

 

Ban Phụng vụ & Ban Truyền Thông MF