Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phaolô, Bổn Mạng Tỉnh Dòng TSĐTVN - Ngày Thứ Tư: Cầu Cho Sứ Mạng Truyền Giáo Của Tỉnh Dòng

Ngày thứ tư: CẦU CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA TỈNH DÒNG

 

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Đặt Mình Thánh Chúa

Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng”.

Đặc sủng Dòng TSĐT nói: “Chúng ta, những người TSĐT, được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội bằng cách thi hành những mục tiêu và kế hoạch cụ thể được úy thác cho dòng. Chúng ta chu toàn sứ mạng bằng việc rao giảng sứ điệp Tin Mừng và mang chứng tá qua việc thánh hiến”.             Hôm nay, chúng ta cùng cầu cho sứ mạng truyền giáo của Hội Dòng nói chung và cách riêng là của Tỉnh Dòng Việt Nam chúng ta.

 

3. Lời Chúa 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô gửi ông Timôthê (2Tm 1,6-12)

"Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin Mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy.

Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó."

Đó là Lời Chúa

 

4. Suy niệm

Giữa một thế giới đang phát triển về khoa học kinh tế cùng những trào lưu của thế tục, con người đang dần đánh mất đi chính mình, mất đi sự thiện đích thực cũng như chân lý vẹn toàn mà Chúa đã trao ban, mà chạy theo những thực tại hư vô, những thực tại trần thế. Do đó, những người Thừa sai đức tin, được mời gọi tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội bằng cách thi hành những mục tiêu, những kế hoạch cụ thể. Chúng ta chu toàn sứ mạng bằng việc rao giảng sứ điệp Tin Mừng, sứ điệp cứu độ qua việc thánh hiến, qua việc hy sinh và luôn sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân.

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người Ki-tô hữu mang trên mình sứ mạng cao cả mà chính Chúa đã trao ban, là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Những cảm nghiệm đức tin qua tình yêu sẽ thôi thúc chúng ta yêu mến Ngài nhiều hơn. Có tình yêu nào không cảm thấy nhu cầu của nói với người yêu và nói về người yêu. Nếu chúng ta không cảm thấy cháy bỏng ước muốn chia sẻ tình yêu này, chúng ta cần phải tha thiết cầu nguyện để Ngài nâng đỡ và đánh động lòng chúng ta, để chúng ta khao khát mang Chúa đến với hết thảy mọi người. Chúng ta cần phải phác họa hình ảnh Chúa Ki-tô trên chính con người của mình Đức tin, qua cách sống, hành động và lời nói của mình.

Với lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Mc 16, 15). Thánh Phao-lô, bổn mạng của chúng ta, đã tiên phong trong việc rao giảng Tin Mừng, Ngài đến với dân ngoại, không những xả thân để sống, giúp đỡ và truyền cảm nghiệm Đức tin cho họ mà còn cho họ nhận ra Chúa chính là hạnh phúc đích thực. Chúng ta, noi gương thánh nhân, cũng cần bắt chước và bước theo con đường của Ngài để trở nên những viên đá trong công trình tái thiết của Chúa. Qua đó, chúng ta cũng cần có thái độ lắng nghe và ý thức thì mới bước vào con đường tăng trưởng đích thực, đánh thức một khát vọng lý tưởng về Ki-tô giáo và trở thành những cánh tay nối dài của Hội Thánh.

 

5. Đọc Kinh Kính Thánh Phaolô

KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm, vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh, xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa, một niềm hy vọng bền vững, một lòng mến Chúa nồng nàn, để chúng con có thể cùng nói với Ngài: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng, chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ, giữa thời đại hôm nay. Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha, Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô, đến muôn đời. Amen.

6. Đọc Kinh Tối

7. Phép lành Mình Thánh Chúa

8. Hát Kết thúc

 

Ban Phụng vụ & Ban Truyền Thông MF