Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phaolô, Bổn Mạng Tỉnh Dòng TSĐTVN - Ngày Thứ Năm: Cầu Cho Các Nhà Truyền Giáo

Ngày thứ năm :CẦU CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO

 

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Đặt Mình Thánh Chúa

Nhập nguyện: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”.        

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, theo bước chân của các tông đồ, từ bao đời nay và cho tới ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người đã lên đường để loan báo Tin Mừng của Chúa, làm chứng cho Chúa, dù họ gặp rất nhiều thử thách và khó khăn, ngay cả phải hy sinh chính tính mạng của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo trên toàn thế giới, xin Chúa ban cho họ lòng can đảm để họ luôn kiên vững nói về Chúa và làm chứng cho Chúa qua sứ mạng mà Giáo Hội đã ủy thách cho họ.

 

3. Lời Chúa

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Galat (Gl 2,15-21).

"Chúng ta bẩm sinh là người Do-thái chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại. Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. Nhưng nếu khi tìm cách nên công chính trong Đức Ki-tô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, thì chẳng hoá ra Đức Ki-tô là người phục vụ tội lỗi sao? Không phải thế! Thật vậy, nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá, thì tôi tỏ ra mình là kẻ phạm pháp. Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích."

Đó là Lời Chúa

 

4. Suy niệm

Thánh Phaolô là mẫu gương can đảm và nhiệt thành trong việc rao giảng Lời Chúa. Dù trên hành trình truyền giáo gặp biết bao khó khăn, thử thách, ngài vẫn kiên tâm, bền chí đến cùng để có thể loan tin mừng phục sinh đến cho dân ngoại. Chính nhờ luôn biết kết hiệp liên lỷ với Đức Kitô, ngài đã luôn trung thành và hăng say với sứ mạng của mình. Ngài đã sống chết với sứ mạng truyền giáo như lời ngài khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Quả thật, khi trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô, dù hiểm nguy, bắt bớ, tù đày, thậm chí phải hi sinh tính mạng, Thánh Phaolô vẫn một lòng trung kiên mang Lời Chúa đến với tất cả mọi người. Và ngài sẵn sàng chấp nhận “cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá”.

Lạy Chúa, hiện nay thế giới của chúng con đang dần mất đi sự bình an; chiến tranh, khủng bố, bạo động xảy ra ngày càng nhiều ở các quốc gia. Các nhà truyền giáo đang gặp nhiều khó khăn, thử thách, bị bách hại trên bước đường dấn thân phục vụ. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ họ khỏi mọi sự dữ và ban cho họ sự bình an, lòng nhiệt thành để họ trở nên ngọn đuốc sáng giữa lòng thế gian.

Xin cho các linh mục, tu sĩ, các tình nguyện viên luôn hăng say và yêu mến trong mọi công việc để họ can đảm vững bước trên con đường truyền giáo đầy chông gai của mình. Và cũng xin cũng khơi dậy trong chúng con lòng khát khao, tinh thần sẵn sàng dấn thân để chúng con biết chuẩn bị những hành trang cần thiết phục vụ cho Giáo Hội trong tương lai. Amen .

5. Đọc Kinh Kính Thánh Phaolô

KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm, vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh, xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa, một niềm hy vọng bền vững, một lòng mến Chúa nồng nàn, để chúng con có thể cùng nói với Ngài: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng, chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ, giữa thời đại hôm nay. Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha, Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô, đến muôn đời. Amen.

6. Đọc Kinh Tối

7. Phép lành Mình Thánh Chúa

8. Hát Kết thúc

 

Ban Phụng vụ & Ban Truyền Thông MF