Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phaolô, Bổn Mạng Tỉnh Dòng TSĐTVN - Ngày Thứ Ba: Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu

Ngày thứ ba: CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

 

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

2. Đặt Mình Thánh Chúa

Nhập Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp chúng con hiện diện trước Thánh Thể Chúa, để chúng con kín múc nơi Ngài nguồn mạch của tình yêu và sự bình an.

Hôm nay, cũng là ngày mà toàn thể Giáo Hội khai mạc Tuần lễ cầu cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu. Chúng con xin dâng lên Thánh Thể Chúa những ước nguyện của chúng con, để cùng với Giáo Hội ước mong các Kitô hữu được hiệp nhất.

3. Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 22,3-11)

            "Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

"Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: "Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: "Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát."

Đó là Lời Chúa

4. Suy niệm

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng con cùng nhau khai mạc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất. Ngay từ khi thiết lập Giáo hội trên nền tảng các Tông đồ, Chúa đã khao khát và hằng luôn cầu nguyện để tất cả nên một (x. Ga 17, 21). Xin cho chúng con được nghiệm thấy Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào. Và xin dùng sức mạnh của Thần Khí liên kết các Ki-tô hữu còn đang chia rẽ. Nhờ đó, Hội thánh sẽ xuất hiện như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong thế giới loài người. Và khi được lôi kéo nhờ Hội thánh là ánh sáng muôn dân, thế giới sẽ tin vào Đức Ki-tô Chúa đã sai đến. Vì thế, chúng con cùng cầu xin cho con người ngày nay nhận biết được Thiên Chúa là Chân-Thiện-Mỹ và là cùng đích của cuộc đời.

Lạy Chúa, thánh Phao-lô đã từng là người truy tìm và bắt bớ, sát hại những người theo Chúa, nhưng khi được gặp Chúa trên đường đi Đa-mát, thánh nhân đã có một bước ngoặt mới trong cuộc đời, trở nên chứng nhân trung thành của Chúa và liên kết được nhiều dân ngoại tin vào Chúa. Lòng trung thành và hy sinh cả mạng sống của thánh nhân không chỉ làm chứng cho thời của ngài mà còn liên đới đến tận hôm nay. Trải qua gần hai ngàn năm, Giáo hội vẫn còn đó những con người nối tiếp con đường mà Chúa, thánh Phao-lô và các chứng nhân tử đạo đã hy sinh để loan truyền về một Chúa, một đức tin và một phép rửa, để tất cả nên một.

Lạy Chúa, “con phải làm gì?” Câu hỏi của thánh Phao-lô xưa cũng là câu hỏi cho chúng con hôm nay: Làm thế nào chúng con có thể rao giảng Tin Mừng? làm thế nào chúng con có thể hòa giải và liên kết tất cả nên một?...chính Chúa đã dạy chúng con bài học yêu thương, tha thứ và phục vụ cho đến hy sinh cả tính mạng sống mình.  Nhân loại hôm nay vẫn còn thiếu bác ái, thiếu khoan dung, thiếu từ bỏ…chỉ vì không nhận biết Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết phải làm gì, để khi làm, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con luôn làm cho Danh Chúa được cả sáng và chúng con cùng gọi Thiên Chúa duy nhất là Cha của chúng con. Amen.

 

Lời Nguyện:

  • “Xin Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một”. – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Giêsu Kitô, và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.
  • “Hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau”. – Xin gửi Thánh Thần Chúa đến để Ngài biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hòa giải và làm cho chúng con nên hiệp nhất một lòng một ý.

5. Đọc Kinh Kính Thánh Phaolô

KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm, vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh, xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa, một niềm hy vọng bền vững, một lòng mến Chúa nồng nàn, để chúng con có thể cùng nói với Ngài: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng, chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ, giữa thời đại hôm nay. Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha, Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô, đến muôn đời. Amen.

6. Đọc Kinh Tối

7. Phép lành Mình Thánh Chúa

8. Hát Kết thúc

 

Ban Phụng vụ & Ban Truyền Thông MF