Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Tân Linh Mục Tôma Đỗ Văn Lâm, MF, Dâng Thánh Lễ Mở Tay tại Gx. Nam Hà, Gp. Phan Thiết - 19-07-2019

Tân Linh Mục Tôma Đỗ Văn Lâm, MF, Dâng Thánh Lễ Mở Tay tại Gx. Nam Hà, Gp. Phan Thiết - 19-07-2019

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Tôma Đỗ Văn Lâm đã gửi tới cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khác khách gần xa lời cám ơn chân thành. Đặc biệt, cha còn gửi gắm tâm tình của mình đối với ông bà cố, anh chị em, các cô chú bằng những giọt nước mắt ngậm ngùi nhưng chất chứa biết bao nhiêu mến thương và lòng cảm tạ.

Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục – Phó Tế - Vĩnh Khấn 2019

Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục – Phó Tế - Vĩnh Khấn 2019

“Các con hãy theo sát Linh đạo mà các con đã lãnh nhận”, đó là lời nhắn nhủ của Đấng Sáng lập trong cuốn Hiến pháp đầu tiên của Dòng Thừa Sai Đức Tin, và đã được cha Giám tỉnh Tô-ma Đinh Ngọc Lộc, MF huấn dụ khi ngài chia sẻ trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Linh mục – Phó tế - Vĩnh Khấn vào lúc 5h30 sáng, ngày 18/7/2019, tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng.

Video