Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Giáo Xứ Trung Hoà – Thánh Lễ Nhận Chức Tân Chánh Xứ

Giáo Xứ Trung Hoà – Thánh Lễ Nhận Chức Tân Chánh Xứ

Thánh lễ diễn ra vào lúc 08h00’ ngày 11/09/2020. Cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Từ chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha Giuse Hoàng Thái Lân, Quản hạt Giáo hạt Bột Đà, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cùng 18 cha trong Giáo hạt và và một số cha trong Tỉnh dòng

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới Và Trao Văn Thư Sứ Vụ

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới Và Trao Văn Thư Sứ Vụ

Chính trong bầu khí chuẩn bị cho năm học mới, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã tổ chức Thánh lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 vào lúc 5h00’ ngày 31 tháng 8 năm 2020 do cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc chủ tế, cùng với quý Cha trong ban Đào tạo đồng tế.

Video