Tỉnh Dòng TSĐTVN: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Năm 2018

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của thầy Phêrô Nguyễn Vũ Hoàng Thành đã được tổ chức cách trọng thể và đậm tình huynh đệ tại Cộng đoàn Tân Hiệp vào sáng ngày 13/01/2018. Thánh lễ do cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc chủ sự; đồng tế với ngài có cha Giuse Đào Văn Riệp - Bề trên Tu viện Lời Chúa, cha Giáo tập Tôma Đinh Ngọc Lộc, quý cha trong Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, một số quý cha ở các giáo xứ gần cộng đoàn Tân Hiệp. Hiện diện trong thánh lễ còn có gia đình, thân nhân của thầy Phêrô và đông đảo anh em trong Tỉnh Dòng.

Trong bài giảng lễ, Cha Micae đã chia sẻ: “Khi chiêm ngắm khung cảnh truyền tin với lời thưa “xin vâng” mà Đức Maria đã thưa lên với sứ thần Gabriel, chúng ta thán phục Đức Maria đã có một hành động can đảm là chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, mặc dù trước đó Mẹ không bao giờ nghĩ tới. Đây cũng là một vinh dự, một ân ban mà nhân loại không ai có được ngoại trừ Mẹ. Nhưng lời thưa “xin vâng” cũng kèm theo một chuỗi thánh giá, khổ đau mà Mẹ phải chấp nhận”.

 

Cha cũng nhấn mạnh: “Noi gương Đức Maria, người tu sĩ Thừa Sai Đức Tin phải là người sống đức tin cách đặc thù và sâu xa đến độ hiến dâng cả mạng sống. Nhờ đức tin, chúng ta mới vượt qua được những gập ghềnh, khúc khuỷu của hành trình dâng hiến. Và cũng chính nhờ đức tin, chúng ta mới chấp nhận lời thưa “xin vâng” cho dù nhiều lúc cũng phải trả giá”.

Và Cha cũng nhắn nhủ cách riêng đối với thầy Phêrô: “Với việc tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm, thầy đã xác định được con đường theo Chúa mà thầy quyết chí theo đuổi. Với lời thưa “xin vâng”, thầy cũng đang làm cho Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình và qua đó, cũng giới thiệu Chúa cho người khác”.

 

Sau khi kết thúc bài giảng, thầy Phêrô đã tuyên khấn 3 lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trong tay cha Giám Tỉnh Micae. Kể từ đây, thầy chính thức trở thành tu sĩ của Hội Dòng Thừa Sai Đức Tin.

Sau nghi thức tuyên khấn lần đầu, thánh lễ tiếp tục diễn tiến với lời nguyện tín hữu và phần dâng lễ.

Sau khi kết thúc thánh lễ tuyên khấn lần đầu, quý Cha đồng tế, anh em trong Tỉnh Dòng và gia đình đã cùng chụp chung những tấm hình lưu niệm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ này.

Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui với gia đình tân khấn sinh trong buổi tiệc liên hoan đầy phấn khởi và hân hoan.

 Ban Truyền Thông