Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Chầu Mình Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận

Với chủ đề “Được rửa tội và được sai đi”, Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo được Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế đã diễn ra cách trọng thể tại Tu Viện Lời Chúa vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2019. Đồng tế với ngài có cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, Bề trên Tu Viện Lời Chúa cùng quý cha trong cộng đoàn. Quý sơ thuộc các hội dòng Đaminh Phú Cường, Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô cùng toàn thể anh em trong cộng đoàn cũng đã hiệp thông trong thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn tầm quan trọng và cách thức cầu nguyện sao cho đẹp với ý Chúa. Đức Cha Giuse đã nói: “Cầu nguyện không phải là để thuyết phục Chúa đáp ứng tất cả những nhu cầu cần thiết của mình vì Chúa luôn biết điều gì tốt cho mỗi người. Chúa không chỉ ban ơn những điều chúng ta cầu xin nhưng còn ban những ơn cần thiết, đáp ứng những nhu cầu hằng ngày mà chúng ta không xin như nước để uống, không khí để thở…”.

Cha cũng nhấn mạnh: “Khi cầu nguyện, chúng ta cần có sự cộng tác với Chúa và cần có sự cố gắng chiến đấu, nỗ lực hành động của bản thân. Đặc biệt, cần có ơn Chúa và cần hiệp thông với nhau. Chúng ta được mời gọi gắn bó, hiệp thông với nhau để lời cầu nguyện trở nên sống động và hữu hiệu cho nhau”.

Hơn nữa, trong tháng Mân Côi, Cha cũng mời gọi mọi người liên kết với nhau qua chuỗi Mân Côi sống để giúp mọi người sống tinh thần hiệp thông, tương quan vì qua chuỗi Mân Côi, mỗi người hiểu được ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ bác ái, yêu thương và sẻ chia cho nhau trong đời sống”.

Sau Thánh lễ, Đức Cha đã đặt Mình Thánh Chúa và đề mọi người thay mặt Giáo phận cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo, cách riêng cho Hội Dòng Thừa Sai Đức Tin. Tiếp đó, liên tu sĩ cũng đã cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt qua giờ chầu Thánh Thể linh thiêng và sốt sắng.

Các khối lớp, đặc biệt hai giáo xứ Bà Trà và Bà Lụa, cũng đã đến hiệp thông tham dự giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo phận.

Buổi chiều, lúc 14g00, tất cả các thành viên trong cộng đoàn đã tham dự giờ chầu bế mạc do Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, Bề Trên Cộng đoàn Tu Viện chủ sự.

Ban Truyền Thông