Tin Tức

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, Viếng Thăm Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, Viếng Thăm Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa

Trong bầu khí của năm học mới, Đức cha Giuse cũng nhắn nhủ với quý thầy Học viện cần ý thức về việc đào tạo và tự đào tạo, và cần phân biệt giữ việc học tập và việc đào tạo hầu đạt được sự trưởng thành không chỉ về “trí óc” và cả “con tim” cho đời sống tu sĩ và linh mục sau này. Cuối cùng, hoa trái của sự trưởng thành ấy chính là tình bác ái huynh đệ, là sự sẻ chia những trách nhiệm trong đời sống chung.