Tin Tức

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – BỔN MẠNG TỈNH DÒNG, MỪNG TẤT NIÊN VÀ NGHI THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ NGUYỆN

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – BỔN MẠNG TỈNH DÒNG, MỪNG TẤT NIÊN VÀ NGHI THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ NGUYỆN

Trong bầu không khí hân hoan mừng tiết xuân Tân Sửu đang tới, hòa chung với giáo hội trong ngày mừng kính thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam vui mừng tổ chức Thánh lễ mừng kính thánh Bổn mạng, mừng Tất niên và cử hành Nghi thức làm phép khởi công xây dựng Nhà Nguyện vào thứ bảy, 23-01-2021.