Tin Tỉnh Dòng

Học viện MFVN: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục và Tân Phó Tế

Học viện MFVN: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục và Tân Phó Tế

Chính điều đó diễn tả rằng: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133, 1), để rồi đời sống cộng đoàn không gì nằm ngoài mục đích nhằm để diễn tả đời sống chứng tá cho sứ mạng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.