Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Bà Lụa

Sống trong tâm tình của ngày thứ sáu Tuần Thánh, hiệp cùng với Giáo Hội, giáo xứ cùng suy niệm và đi lại chặng đường thánh giá của Chúa năm xưa. Điệp khúc: “Chúng con thờ lạy Chúa cùng ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá cứu độ trần gian”, được lặp đi lặp lại nhiều lần qua mỗi chặng đường thánh giá tại giáo xứ Bà Lụa.  

Năm nay,với chủ đề: “Đường Thánh Giá trong đời sống gia đình”, cộng đoàn giáo xứ với sự tham dự đông đủ của các gia đình, cùng nhau suy niệm lại 14 chặng đường Chúa đã đi qua. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của giáo xứ, nên cộng đoàn tham dự được sống và đi lại những chặng đường Thương Khó của Chúa trong bầu khí thiêng liêng và đầy sốt sáng.

 

Tâm tình và ý nghĩa thiêng liêng đó, được đong đầy hơn, khi bước vào phần nghi thức “Kính thờ Thánh Giá”, cả cộng đoàn giáo xứ cùng nhau bước lên để hôn chân Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của tất cả mọi người. Cứ nhìn từng người, từng người, không phân biệt già trẻ, lớn nhỏ,… tiến lên để hôn chân Chúa, chắc hẳn, trong tâm hồn mỗi người đều có những cảm xúc lâng lâng, khó lòng mà diễn tả được, chỉ biết rằng nó có mà thôi!

Tiếp đó là phần rước lễ với Mình và Máu Thánh Chúa đã được truyền phép từ ngày thứ 5 Tuần Thánh.

Thánh lễ kết thúc trong sự tham dự đầy đủ, trang nghiêm và sốt sáng của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Nguyện xin Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria luôn che chở, gìn giữ và ban muôn ơn lành hồn xác cho giáo xứ.

BTT