THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 17-07-2020

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Tước hiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương những người tuyên xưng đức tin,

TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

hân hoan kính báo:

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

sẽ diễn ra vào lúc 09h00, thứ Sáu, ngày 17-07-2020

tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường

do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Gp. Phú Cường, chủ sự

 

Xin quý vị cùng hiệp thông với Tỉnh dòng, cách riêng với quý tiến chức, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tiến chức với niềm vui lãnh nhận tác vụ Linh mục và Phó tế trong ơn gọi thánh hiến để quý tiến chức luôn sẵn sàng: "Sequela Christi" - Bước theo Đức Kitô, Đấng là kiểu mẫu mà mọi nhân đức đều đạt đến vẹn toàn. (x. ĐS 27) 

Ban Truyền Thông