Thiên Chúa Tình Yêu

NGƯỜI là Đức Chúa quyền uy

NỔI cơn thịnh nộ chỉ vì yêu thương

GIẬN con mê lạc sai đường

GIẬN con đánh phạt nhưng thương vô cùng

TRONG ấm áp, ngoài tín trung

GIÂY phút nóng giận đùng đùng khiếp kinh

LÁT rồi lại dịu thắm tình

NHƯNG con lạc bước một mình bơ vơ

YÊU con yêu đến vô bờ

THƯƠNG con nên Chúa đợi chờ mãi luôn

THƯƠNG con như mạch suối nguồn

SUỐT đời tuôn chảy tưới hồn con xanh

CẢ khi đau, cả khi lành

ĐỜI đời không dứt để nhành trổ hoa

ĐỂ khi đến trước thiên tòa

NGỢI ca tình Chúa bao la dạt dào

KHK