Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Vườn Cầu Nguyện

Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5 năm 2013, một ngày thật đẹp, tiết trời đã vào Hè nhưng không có ánh nắng gay gắt, mà thay vào đó lá không khí mát dịu.

Cộng đoàn Tân Hiệp hân hoan đón chào cha Tổng Đại diện Micae, quý cha trong hạt Phước Thành, quý cha, quý thầy và anh em trong Tu viện và cùng toàn thể quý khách xa gần đã đến hiệp thông tham dự Thánh lễ và chia sẻ với chúng con, nhân dịp cộng đoàn chúng con mừng 12 năm Hồng ân Linh mục của ba Cha trong cộng đoàn: Cha Phêrô Phạm Ngọc Hiệp; Cha Giuse Trần Ngọc Phương và Cha Tôma Trương Hoàng Phúc.

Điều đăc biệt hơn là chúng con mừng khánh thành tổng thể ngôi nguyện đường cùng khu vườn cầu nguyện. 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồng phúc xuống trên quý cha, quý thầy, quý vị ân nhân và quý khách xa gần đã chung tay góp công, góp của trong việc xây dựng nguyện đường và khu vườn cầu nguyện.

Ban Truyền Thông