Thánh Lễ Tạ Ơn 12 Năm Nhận Lãnh Tác Vụ Linh Mục Của Quý Cha Trong Tỉnh Dòng

Hòa trong niềm vui chung của Giáo Hội trong ngày lễ kính thánh Tôma tông đồ, cách đặc biệt, hôm nay, cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa cũng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa qua thiên chức linh mục mà một số quý cha trong Tỉnh Dòng đã được nhận lãnh cách đây 12 năm.

Đúng ngày này cách đây 12 năm về trước, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ đã trao ban tác vụ linh mục cho quý cha:

cha Tôma Đinh Ngọc Lộc;

cha Đaminh Nguyễn Công Khương;

cha Giuse Hà Văn Chuẩn;

cha Phêrô Nguyễn Văn Ánh.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra tại nhà nguyện cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, vào lúc 05h00’. Cha giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc chủ tế thánh lễ, đồng tế với ngài gồm quý cha thuộc cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, cha bề trên và quý cha thuộc cộng đoàn Đá Bạc.


Trước thánh lễ, cha bề trên cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa Phêrô Nguyễn Hùng Hải đã đại diện quý cha trong cộng đoàn chúc mừng ngày kỷ niệm 12 năm nhận lãnh tác vụ linh mục đến cha giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, Cha quản lý Tỉnh Dòng Đaminh Nguyễn Công Khương, cùng quý cha, vì công việc và sứ mạng Tỉnh Dòng không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

Trong bài giảng lễ, cha giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc đã mượn hình ảnh thánh Tôma tông đồ để chia sẻ với cộng đoàn về kinh nghiệm, cảm nghiệm đức tin của thánh nhân trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Hành trình đức tin của thánh nhân nhắc nhớ và gợi lại “tình yêu thuở ban đầu” mà chính ngài cùng một số quý cha trong Tỉnh Dòng đã lãnh nhận thừa tác vụ linh mục cách đây 12 năm.


Hành trình 12 năm làm linh mục của Chúa, không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để các cha cảm nhận được tình Chúa, tình đời và tình người trong chức vụ của mình. Thiên chức linh mục được thiết lập trước hết là để phục vụ Giáo Hội, phục vụ cộng đoàn dân Chúa với những khả năng giới hạn của con người, vì thế, tạ ơn Chúa là điều luôn phải có nơi người được chọn gọi và được trao ban.

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Tôma tông đồ, thêm đức tin, sự nhiệt thành và lòng trung thành cho quý cha trong lý tưởng đời linh mục của các ngài.

Ban Truyền Thông