Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Và Khai Mạc Tu Nghị Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Vào lúc 5giờ sáng, ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cha Jesus Dajac, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thừa Sai Đức Tin, đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đấng Bảo Trợ của Dòng Thừa Sai Đức Tin. Đồng thời, thánh lễ hôm nay cũng được cử hành cách đặc biệt để khai mạc cho kỳ Tu Nghị Tỉnh, sẽ được diễn ra từ ngày 01/10/ 2019 – 05/10/2019, tại Cộng Đoàn Tu viện Lời Chúa, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Hiện diện trong thánh lễ có cha giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, cùng đông đảo quý cha, quý thầy sáu, quý thầy khấn trọn, là những nghị huynh về tham dự Tu Nghị, ngoài ra cũng có sự hiện diện của quý thầy và anh em trong cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Tổng Quyền đã lấy câu Lời Chúa được trích trong bài đọc 1 của ngôn sứ Isaia: “Hãy mừng vui” (Is 66, 10) để nói về niềm vui của sự gặp gỡ ngày hôm nay, đồng thời cũng chào đón quý cha về tham dự Tu Nghị. Hơn nữa, vui mừng vì được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ chúng ta lại trong đặc sủng dòng Thừa Sai Đức Tin. Tiếp đến, Cha Tổng Quyền nhấn mạnh đến sứ mạng và đức tin là những chiều kích mà mỗi người Thừa Sai Đức Tin cần phải lưu tâm, trau dồi để có thể đem Tin Mừng cho người khác. Cuối bài chia sẻ, Cha Tổng Quyền đã mời gọi mọi người học cách cầu nguyện của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu dòng kín, và cũng là nhà truyền giáo bằng việc luôn cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo, để hôm nay trở thành vị thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo. Đồng thời, cha Tổng Quyền cũng mời gọi mọi thành viên trong Tỉnh Dòng cầu nguyện cách đặc biệt cho Tu Nghị được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ khai mạc Tu Nghị kết thúc với bài hát ca ngợi Đức Mẹ, như một tâm tình cầu nguyện và trao dâng các nghị huynh cho Mẹ Maria, Nữ Vương những người tuyên xưng đức tin, để xin Đức Mẹ chúc lành cho Tu Nghị được thành công và đi trong đường lối của Thiên Chúa.

Ban Truyền Thông