Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018-2019

Thánh lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019 được tổ chức tại Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, vào lúc 5h00, ngày 05-9-2018.

Cha Giám Tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF chủ tế thánh lễ cùng quý cha đồng tế đang phục vụ tại cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, toàn thể các thầy khối Học viện, anh em khối Tiền tập và một số anh chị em giáo dân lân cận.

Ngoài việc cầu nguyện cho năm học mới, trong thánh lễ hôm nay, Nghi thức trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho một số anh em học viện cũng được cử hành cùng với việc trao văn thư sứ vụ cho quý cha, quý thầy trong cộng đoàn. 

Trước khi hát ca nhập lễ, lời dẫn lễ như gợi lại vai trò và tầm quan trọng của tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, để qua đó, anh em ý thức lại mà hiệp nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn qua thánh lễ này.

Thánh lễ hôm nay được cử hành với màu áo lễ màu đỏ như để nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong từng diễn biến đời sống mỗi người. Hơn nữa, thánh lễ Khai giảng cũng hướng về Chúa Thánh Thần như là tác nhân chính trong việc đào tạo của người tu sĩ.

Sau bài ca nhập lễ, cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Giám đốc Đào tạo, đã đại diện Ban Đào tạo báo cáo số lượng thành viên của khối Học viện, khối Tiền tập, khối Tập viện và những anh em được gửi đi du học tại nước ngoài.

Tiếp theo đó, cha chủ tế Tôma Đinh Ngọc Lộc mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho năm học mới này, xin Chúa đồng hành cùng anh em trên những chặng đường sắp tới.

Trong bài giảng, cha Tôma chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa, các tác nhân và các chiều kích đào tạo để từng anh em trong cộng đoàn suy ngẫm và đưa ra những quyết tâm học tập trong năm học mới này.

Sau bài chia sẻ, thầy Phó tế xướng tên những anh em được nhận lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp Lễ. Cha Giám Tỉnh Tôma tiến ra trước bàn thờ để cử hành nghi thức này.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau bài ca hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF, Thư kí Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, công bố Văn thư Sứ vụ của cha Giám Tỉnh. Trước khi trao Văn thư Sứ vụ cho quý cha và quý thầy, cha Giám Tỉnh Tôma nhắn nhủ anh em hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ mà Tỉnh dòng đã trao phó cho anh em.

Thánh lễ kết thúc lúc 6h00.

 

Ban Truyền thông