Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Mỗi dịp tháng 11 về, Giáo Hội lại mời gọi mọi người dành riêng thời gian này để dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin cho các linh hồn còn đang trong tình trạng thanh luyện sớm được hưởng niềm hạnh phúc của Ngài. Vì thế, hiệp với Giáo Hội hoàn vũ, vào sáng ngày 2/11/2019, cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam- đã cử hành trọng thể các thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

Thánh lễ nhất được cử hành vào lúc 5 giờ 30, với ý nguyện: Cầu cho linh hồn các cha An-tôn Maria Phan Sĩ Nguyên (Đấng Sáng Lập Đệ Tử Viện Truyền Giáo - Tiền thân của Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam), cha Phê-rô Phan Danh Uy (Đấng kế nhiệm cha An-tôn và có công sát nhập với Tu Viện với Dòng Thừa Sai Đức Tin tại Ý), và cha Gia-cô-bê Dương Đức Sơn, M.F.

 

Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh Tô-ma nhấn mạnh việc tưởng nhớ các linh hồn hôm nay là nhờ ký ức quá khứ và niềm hy vọng đời sống mai sau.

Ký ức giúp con người tưởng nhớ những người thân yêu của mỗi người, đặc biệt là những người đã quá cố. Ký ức làm cho con người không cảm thấy mình bị cô đơn. Cộng đoàn hiện diện trước phần mộ của hai cha cố An-tôn và Phê-rô hôm nay cũng là nhờ ký ức. Các ngài cũng là những người thân yêu thuộc về gia đình của cộng đoàn này, cho nên, các ngài cũng là một phần ký ức của các thành viên trong cộng đoàn. Vì mỗi người nơi đây ít nhiều đã từng được biết đến các ngài cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua lời kể lại của người khác. Mỗi người cũng cần giữ những ký ức tốt đẹp về những người thân yêu, là ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, ân nhân của mình. Bên cạnh ký ức, mỗi người cũng được mở ra niềm hy vọng vào một Giê-su-sa-lem mới như đã được diễn tả trong sách Khải Huyền. Niềm hy vọng ấy là mong được gặp Thiên Chúa - Tình yêu và nguồn cội tạo dựng con người.

Vào lúc 10 giờ 00, cộng đoàn cử hành thánh lễ nhì tại nhà nguyện chung với ý nguyện: Cầu cho các linh hồn ông bà cố và thân nhân của quý cha, quý thầy, và anh em trong Tỉnh Dòng.

Vào lúc 19 giờ 00, cộng đoàn tiếp tục cử hành thánh lễ tại nghĩa trang tọa lạc trong cộng đoàn Tu Viện, với ý nguyện: Cầu cho các ân nhân của Tỉnh Dòng, các tín hữu được an táng tại nghĩa trang tọa lạc trong cộng đoàn và tất cả các linh hồn đang được thanh luyện.

Trong thánh lễ tối, cha Giu-se Nguyễn Bảo Huân Chương, M.F- phụ trách khối thỉnh sinh, đặc biệt mời gọi cộng đoàn nhìn về chiều kích đức tin trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong việc xin cho các đẳng linh hồn được ở lại trong tình yêu của Ngài. Bên cạnh đó, cha Giu-se cũng mời gọi cộng đoàn hãy hiếu thảo và cầu nguyện cho những người thân yêu của mình khi các ngài còn sống, kẻo một mai khi các ngài qua đời lại mang nỗi ân hận.

 

Ban Truyền Thông