Phụng Vụ

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI TRONG CƠN DỊCH BỆNH

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Thế giới đang lâm vào cảnh dịch bệnh. Vì sức hèn yếu đuối, chúng con đang phải hoang mang, lo lắng, sợ hãi vì đại dịch Corona. Những lúc thế này, xin cho chúng con biết trông cậy vào Chúa, và kêu lên như thánh Phêrô. “Thầy ơi, xin cứu con”. Chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này để kết hợp với cuộc khổ nạn Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và ban bình an cho nhân loại chúng con.