NHÀ TỔNG QUYỀN

Dòng Thừa Sai Đức Tin: Bế Mạc Tổng Tu Nghị Lần 7

Dòng Thừa Sai Đức Tin: Bế Mạc Tổng Tu Nghị Lần 7

Hôm nay ngày 29/9/2017, Tổng tu nghị (TTN) lần thứ 7 Dòng Thừa Sai Đức Tin tại Rôma đã bế mạc sau gần 1 tháng kể từ ngày khai mạc 4/9/2017, quy tụ 26 nghị huynh từ các Tỉnh dòng, Phụ tỉnh và Miền Thừa ủy.