Nhà Chính

Ai Tín: Ông Cố Andrê Lê Văn Hoàng - Thân Phụ Thầy Giuse Lê Ngọc Minh, MF - Đã Về Nhà Cha

Ai Tín: Ông Cố Andrê Lê Văn Hoàng - Thân Phụ Thầy Giuse Lê Ngọc Minh, MF - Đã Về Nhà Cha

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam kính báo ÔNG CỐ ANDRÊ LÊ VĂN HOÀNG, thân phụ thầy Giuse Lê Ngọc Minh, MF, đã được Chúa gọi về vào lúc 6h00 ngày 19/06/2019. Kính xin Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng Quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố Andrê được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.