Nhà Chính

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm - Bổn Mạng Khối Thỉnh Sinh

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm - Bổn Mạng Khối Thỉnh Sinh

Cha Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF - phụ trách khối Thỉnh Sinh - đã chia: “Anh em cần biết ơn và trân quý những gì cộng đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ anh em mỗi ngày. Hơn nữa, các phụ huynh và các ân nhân, thân nhân đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ anh em bằng nhiều cách khác nhau đồng thời cũng giúp đỡ anh em từ chi phí sinh hoạt, học tập hay bữa cơm mà các anh em hưởng dùng hằng ngày”.