Nhà Chính

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến Năm 2020

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến Năm 2020

“Đừng bao giờ đánh mất ân huệ mà Thiên Chúa đã trao ban, niềm hi vọng mà cộng đoàn đã đặt để trên mỗi anh em để anh em có thể lấy đó làm động lực dấn thân trên hành trình sứ vụ của mình.”