Nghi Thức Tiếp Nhận Ứng Sinh Vào Tập Viện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Nghi thức tiếp nhận ứng sinh vào Tập Viện do cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc chủ sự được diễn ra vào lúc 17h00, ngày 28/2/2018.

Theo Điều 646 Bộ Giáo Luật: "Tập viện , nơi  khởi đầu  đời sống tu hội, được tổ chức thế nào để các tập sinh có một nhận thức tốt nhất về ơn gọi thần linh, cũng là ơn gọi riêng của tu hội, để họ thử nghiệm nếp sống của tu hội, để họ làm cho lòng trí mình được thấm nhuần tinh thần của hội dòng, cũng để họ chứng minh ý định và khả năng của mình."

 

Như vậy, trước sự hiện diện của cha Tổng Cố vấn Giuse Phan Trọng Quang, cha Giuse Đào Văn Riệp, Bề trên Cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, cha Giáo tập Tôma Đinh Ngọc Lộc, quý cha đang thi hành sứ vụ tại Nhật Bản, quý cha trong cộng đoàn, toàn thể anh em khối Học Viện và anh em khối Tiền Tập, thầy Sáu Phêrô Nguyễn Tiến Nghi đã xướng danh ba người anh em tiến lên trước mặt cha Giám Tỉnh để được phỏng vấn trước khi được tiếp nhận vào Tập Viện.

Sau đây là danh sách các ứng sinh: 

1. Thầy Đaminh Thân Hoàng Phi

2. Thầy Giuse Trần Văn Nghiệp

3. Thầy Phê-rô Hoàng Đức Năng

Sau khi phỏng phấn các ứng sinh, với quyền hạn đã được trao phó, cha Giám tỉnh đã chính thức tiếp nhận ba người anh em vào Tập Viện của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cũng được gọi là Cộng đoàn Tân Hiệp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Trong niềm vui đó, cha Giám tỉnh cũng có đôi lời nhắn nhủ tới ba tân tập sinh, những người đã có hơn 3 năm tu tập tại Giáo phận Yokohama, Nhật Bản và kêu gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho quý thầy tân tập sinh.

Điều thứ nhất, cha Giám tỉnh nhắc nhớ các tân tập sinh ý thức tầm quan trọng của giai đoạn này. Đây là thời gian tập sinh cùng vào sa mạc với Đức Ki-tô, học hỏi và mặc lấy tâm tình của Ngài.

Điều thứ hai, cha nhắc nhở anh em đừng quên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân đã giúp đỡ anh em trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thời gian tu học tại Giáo phận Yokohama, Nhật Bản.

Điều cuối cùng, cha mời gọi anh em hãy xác tín lại ơn gọi của mình để rồi mạnh mẽ dấn thân trên hành trình sứ vụ trong tương lai.

 

Tiếp sau ba điều căn dặn hết sức thân tình từ cha Giám tỉnh, ba tân tập sinh cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin.

Hòa cùng tâm tình cảm tạ và tri ân, ba tân tập sinh cùng với cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria, Nữ Vương các nhân chứng đức tin, để dâng lên Chúa lời tạ ơn qua lời Kinh Manificat.

 


Nghi thức tiếp nhận các ứng sinh vào tập viện đã kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể.

 

Trong giờ Chầu này, cha Giám tỉnh đã thay mặt cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn về những hồng ân mà Chúa đã ban cho cộng đoàn và cho từng thành viên.


Đặc biệt, cha cũng cầu nguyện cho ba tân tập sinh được bình an và gặt hái được lợi ích thiêng liêng trong giai đoạn quan trọng này.

 

 

Ban Truyền Thông