Ngày Thường

 • Thứ Hai 06/04/2020 – Thứ Hai Tuần Thánh

  Thứ Hai 06/04/2020 – Thứ Hai Tuần Thánh

  Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ...

 • Chúa Nhật 05/04/2020 – Chúa Nhật Lễ Lá năm A.

  Chúa Nhật 05/04/2020 – Chúa Nhật Lễ Lá năm A.

  Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói...

 • Thứ Sáu 03/04/2020 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

  Thứ Sáu 03/04/2020 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

  Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" Người Do-thái...

 • Thứ Tư 01/04/2020 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

  Thứ Tư 01/04/2020 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các...

 • Thứ Hai 30/03/2020 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

  Thứ Hai 30/03/2020 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một...

 • Thứ Bảy 28/03/2020 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

  Thứ Bảy 28/03/2020 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất...

 • Thứ Sáu 27/03/2020 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

  Thứ Sáu 27/03/2020 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên...

 • Thứ Năm 26/03/2020 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

  Thứ Năm 26/03/2020 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực....

 • Thứ Hai 23/03/2020 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất...

 • Thứ Bảy 21/03/2020 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Bảy 21/03/2020 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

  Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 • Thứ Sáu 20/03/2020 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Sáu 20/03/2020 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

  Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và...

 • Thứ Tư 18/03/2020 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Tư 18/03/2020 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

  Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là...

 • Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "

 • Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa...

 • Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng...