Ngày Thường

Thứ Bảy 28/03/2020 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

Thứ Bảy 28/03/2020 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?"

 • Thứ Sáu 27/03/2020 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

  Thứ Sáu 27/03/2020 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên...

 • Thứ Năm 26/03/2020 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

  Thứ Năm 26/03/2020 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực....

 • Thứ Hai 23/03/2020 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất...

 • Thứ Bảy 21/03/2020 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Bảy 21/03/2020 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

  Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 • Thứ Sáu 20/03/2020 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Sáu 20/03/2020 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

  Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và...

 • Thứ Tư 18/03/2020 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Tư 18/03/2020 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

  Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là...

 • Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "

 • Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa...

 • Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng...

 • Thứ Sáu 13/03/2020 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Sáu 13/03/2020 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây...

 • Thứ Năm 12/03/2020 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Năm 12/03/2020 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà...

 • Thứ Ba 10/03/2020 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Ba 10/03/2020 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

  trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 • Thứ Hai 09/03/2020 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Hai 09/03/2020 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha...

 • Thứ Bảy 07/03/2020 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Bảy 07/03/2020 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các...

 • Thứ Sáu 06/03/2020 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Sáu 06/03/2020 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không...

 • Thứ Năm 05/03/2020 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Năm 05/03/2020 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.

 • Thứ Tư 04/03/2020 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Tư 04/03/2020 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri...

 • Thứ Ba 03/03/2020 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Ba 03/03/2020 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

  Thứ ba 03/03/2020 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện.In trang nàyLượt xem: 347 Cầu nguyện. 03/03 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay. “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. Lời Chúa:...