Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 12/01/2020 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm A

Chúa Nhật 12/01/2020 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm A

Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".