Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Ba Ngôi

LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, học sống theo gương Chúa Ba Ngôi là chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương và đem niềm vui đến cho mọi người. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. 1. “Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám Mục và các Linh mục, giúp các ngài chu toàn nhiệm vụ tiếp nối công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu ở trần gian.
  2. 2. “Hãy đồng tâm nhất trí và hòa hợp với nhau”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người Công Giáo được hợp nhất với nhau, xây dựng Hội Thánh trong cùng một đức tin và đức ái.
  3. 3. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh những người ngoại giáo, giúp họ tin nhận quyền năng, sự hiện diện và tình yêu xót thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống con người.
  4. 4. “Tất cả những ai tin ở Con của Ngài thì không phải hư mất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được sức mạnh tình yêu Chúa biến đổi, mà sống hiệp nhất yêu thương, theo gương gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con cách cụ thể, sống động, để chúng con được hạnh phúc. Và xin cho chúng con dám sống chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.