Linh Mục - Tu Sĩ

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm Quý III – 2018

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm Quý III – 2018

“Đời thánh hiến dưới hình ảnh người Samari khó nghèo và lòng trắc ẩn” đó là chủ đề của buổi tĩnh tâm quý III của Liên Tu Sĩ Giáo phận Phú Cường, bắt đầu lúc 8g00 ngày 15 tháng 9 năm 2018, tại giáo xứ Bà Lụa, giáo phận Phú Cường.