Linh Mục Công Giáo Mang Đặc Tính Nào Trong Thế Giới Hôm Nay?

Từ xưa đến nay, có nhiều con người dấn thân tự nguyện theo bước Chúa Kitô bằng cách trở thành một linh mục. Đó là một cam kết dấn thân tuyệt hảo, tự nguyện trao hiến chính mình, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và con người. Linh mục được biết đến như một người cam kết sống độc thân khiết tịnh, một cán sự viên cần mẫn tất bật, v.v. Thế nhưng, tự bản chất, linh mục là gì? Lý do nào, từ 2000 năm qua, có nhiều người thanh niên, tráng niên đã chấp nhận từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa Giêsu trong ơn gọi cao đẹp này?

Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại khao khát được biết Chúa Kitô và được Người yêu thương. Sứ mệnh của linh mục hệ tại điều này: ngài là người mang đặc tính của kẻ say mê, được kêu gọi, và trao hiến.

Linh mục, người được Thiên Chúa kêu gọi ...

Linh mục là một người được (Thiên Chúa) kêu gọi: điều đó có nghĩa là, ngài ấy được chính Chúa Kitô chọn để phụng sự Hội Thánh. Sự kiện được gọi tới (hoặc ơn thiên triệu) mang đặc tính kép. Một đàng, lời kêu gọi này là một nguyện vọng cá nhân (của vị ứng sinh) mong muốn phụng sự Chúa Kitô và nhân loại, ứng sinh linh mục sẽ tăng trưởng và được củng cố (ơn gọi linh mục) nhờ đời sống cầu nguyện, vốn mang đặc điểm như một biệt khu chỉ để đối thoại với Thiên Chúa. Đàng khác, lời kêu gọi ấy cũng phát xuất từ chính Hội Thánh, hiển hiện qua lời động viên từ một người bạn nào đó, từ cha mẹ, các linh mục và chung cuộc bởi lời hiệu triệu chính thức của đức giám mục, xác nhận khát vọng nội tâm. Khi một ứng sinh được thụ phong linh mục mới thực đảm bảo quyết định là người ấy có được ơn gọi để phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Trên thực tế, vị linh mục tiếp nhận ơn gọi của mình và ngài chỉ đơn giản chọn câu trả lời (bằng chính đời sống mình).

Thánh Phaolô so sánh hình ảnh người phục vụ Hội Thánh với đặc tính một người quản gia: "Vậy ước gì mọi người coi chúng tôi như những người phục vụ Chúa Kitô và như những người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà, người ta chỉ yêu cầu người quản lý đó phải tỏ ra trung tín" (x. 1Cr 4, 1-2). Thật thế, người quản lý chỉ phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản của người khác, ông không phải là chủ sở hữu. "Đây là cách thức linh mục nhận được từ Chúa Kitô gia sản ơn cứu độ, rồi phân phát chúng cho đoàn dân mà ngài được gửi tới phục vụ. Đây là tài sản đức tin. Vì thế mà, linh mục trở thành con người mang "mầu nhiệm đức tin."(...) Không ai có thể tự coi mình là "chủ nhân " của những sản nghiệp này, tất cả chúng ta đều là những người thừa hưởng, do bản chất được chính Chúa Kitô thiết lập, linh mục mang lấy bổn phận làm người quản lý." (x. (Jean-Paul II, Ma vocation, don et mystère, chap. 8, Ed. Téqui, 1996)

Linh mục, người mang lửa say mến...

Linh mục, có ưu việt tính là người luôn say mê Thiên Chúa và con người.

Là người say mê Thiên Chúa, bởi do chính ngài đã thụ nghiệm tình yêu của Chúa Kitô dành cho mình và ước muốn chia sẻ tình yêu ấy cho con người. Vị linh mục đã tìm gặp một Chúa Giêsu vẫn sống tuyệt mỹ và sống mãnh liệt trong cuộc sống của ngài, trong thời đại này. Người là Con Thiên Chúa nhập thể làm người, trở nên giống như con người, để rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa là Cha Người cho thế giới. Ngày nay, một ứng sinh được Chúa gọi để tham gia vào chức tư tế của Chúa Kitô, chưa hẳn tuyệt đối tốt hơn những người khác. Vị ấy dành suốt cả cuộc đời mình để đào sâu mầu nhiệm ơn gọi nơi mình. Cách vắn tắt, linh mục, với sự cộng tác từ nhiều anh chị em tín hữu, mỗi rập đời sống mình trên con đường theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mình cho chúng ta được sống đời đời.

Là người say mê Thiên Chúa, linh mục cũng say mê con người. Trong tư cách một linh mục, cá nhân ngài vẫn còn thuộc về một dân tộc, một nền văn hóa, một khung cảnh lịch sử. Linh mục ý thức được điều ấy và nhập cuộc với con người thời đại của mình. "Những điều vui mừng và niềm hy vọng, nỗi ưu sầu và sự thống khổ của con người thời trong thời đại này, đặc biệt là người nghèo và tất cả những ai đau khổ, đều là những môn đệ của Đức Kitô, và không gì thực sự là của con người mà không gieo âm hưởng trong lòng họ." (x. Công đồng Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 01)

Linh mục sống giữa lòng đời nhưng không rập khuôn theo đời, vì lẽ ngài thuộc về Thiên Chúa để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô Cứu Độ và Thương xót người tội lỗi. Niềm say mê con người không mang ý nghĩa nào ngoài mong muốn hạnh phúc, bình an, niềm vui cho mỗi con người, mà không chỉ là ở cuộc sống trên trái đất này mà còn khát vọng cho họ cuộc sống vĩnh cửu do Chúa Kitô trao ban. Sứ vụ này khiến các người linh mục trở nên mục tử, noi gương của Chúa Kitô, dẫn dắt đoàn chiên được trao phó cho mình tiến bước về thiên đường, nơi nhà Cha trên trời. Người mục tử biết chiên của mình, hướng dẫn họ, chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ ... Mục tử đi tìm con chiên thất lạc trở về và sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình cho đoàn chiên.

Cuối cùng, linh mục say mê Giáo Hội. Chúa Kitô là vị hôn phu của Hội Thánh, Ngài yêu mến Hội Thánh và phú mình vì Hội Thánh. Trong chức tư tế của mình, linh mục cũng tự hiến chính mình, trong cam kết sống độc thân khiết tịnh, có nghĩa là tự trao ban tất cả chính mình, ngay cả mạng sống của mình cho Thiên Chúa và cho con người.

Linh mục, con người trao hiến...

Linh mục là một con người hiến dâng để yêu mến và phụng sự. Ngài trở nên giống với Đức Kitô trong tư cách là Đầu của Thân Thể mình là Hội Thánh, có nghĩa là ứng sinh được phong chức linh mục để phục vụ Hội Thánh. Phẩm vị của linh mục là người phụng sự:  cho quyền năng tình yêu và phụng sự: "Nếu ai trong anh em muốn làm người đứng đầu, thì người đó hãy làm người rốt cùng và là người phục vụ anh em." (x. Mc 9, 35) Điều đó chính Chúa Giêsu nói với chúng ta. Trong bữa Tiệc Vượt Qua với các môn đệ, Chúa Kitô cũng cho chúng ta tấm gương rửa chân. Chúa Kitô là người đầu tiên tự hiến chính mình dẫn dắt chúng ta theo Người. Noi bước Chúa Kitô trở thành tôi tớ mọi người, linh mục là người đầu tiên tự hiến mình hầu mọi người có thể dâng hiến chính mình cho Chúa. Theo ý đó, linh mục là người trao hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Như đã trình bày, có nghĩa là, một khi thuộc về Chúa Kitô, linh mục hiến mình cho thế giới. Bằng cách nào? Ấy là linh mục đem Chúa Kitô đến cho con người qua các nhiệm tích thánh, khi đó ngài hành động nhân danh Chúa Kitô, trong tư cách của Chúa Kitô. Ngài đem Chúa Kitô cho thế giới khi công bố Lời Chúa, khi thăm viếng những người đau khổ, những người nghèo nhất. Người ta chỉ trao hiến những gì đã nhận lãnh được. Linh mục sống sự mật thiết với Chúa Giêsu, trong mối liên hệ cận kề bên lòng, mà ngài tìm thấy trong lời cầu nguyện, trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, và trong Bí tích giao hòa, trong đó ngài nhìn nhận mình là tội lỗi, giới hạn và khi đó ngài nhận lấy lòng thương xót của Chúa dành cho mình.

Để kết, linh mục được Hội Thánh truyền chức để phục vụ con người, chính Chúa Giêsu đã tự hiến và tiếp tục hiến mình trong linh mục. Linh mục không noi theo Đức Kitô tự mình, nhưng nhờ ân sủng, ngài trở thành một Đức Kitô khác. Trong tất cả những gì linh mục là và qua tất cả những gì ngài làm, Chúa Kitô hiện diện ở đó. Linh mục sống "với Người, nhờ Người và trong Người", để truyền bá tình yêu của Thiên Chúa ngõ hầu cứu độ thế giới.

---

Chuyển ngữ: Francesco Xavier N.V.T

(bản tiếng Pháp tại nguồn: http://qe.catholique.org/pretrise/2570-qu-est-ce-qu-un-pretre-catholique-aujourd)