Lẽ Sống

10 Điều Cần Nhớ Trong Mùa Chay

10 Điều Cần Nhớ Trong Mùa Chay

Đối với Mùa Chay, Giáo hội cũng cho chúng ta một khẩu hiệu gồm ba điều cần thực hiện trong suốt mùa Chay: Cầu nguyện, Ăn chay và Bố thí.