Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương – Bổn Mạng Dòng Thừa Sai Đức Tin

 

Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể Giáo hội, cách riêng với Dòng Thừa Sai Đức Tin trên toàn thế giời trong ngày mừng lễ Đức Maria, Trinh Nữ vương, Bổn Mạng Dòng, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã long trọng cử hành thánh lễ Bổn mạng Dòng tại Nhà nguyện tỉnh Dòng vào lúc 05h00 ngày 22 tháng 08 năm 2018.

 

Cha Giám tỉnh Toma Đinh Ngọc Lộc, MF đã chủ sự thánh lễ cùng đoàn đồng tế gồm quý cha trong Tỉnh dòng. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện trong tâm tình hiệp thông của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường và Dòng Đaminh Bùi Chu cùng với quý thầy trong Tỉnh dòng.

 

Trong bài giảng, cha Tôma đã nêu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ này:  

“Vào năm 1954, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của Ðức Maria có nguồn gốc trong Phúc Âm. Vào lúc Truyền Tin, sứ thần Gabrien thông báo rằng Con của Ðức Maria sẽ nối ngôi Ðavít và cai trị đến muôn đời. Trong cuộc Thăm Viếng, bà Êlizabét gọi Ðức Maria là "mẹ của Chúa tôi."

Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức Piô XII nói rằng Ðức Maria xứng với danh hiệu này vì ngài là Mẹ Thiên Chúa, vì ngài cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu như một Evà Mới, vì sự tuyệt hảo trổi vượt của ngài và vì sự can thiệp quyền thế của Ðức Maria.”

Cha Giám tỉnh tiếp tục nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò của Đức Maria Trinh Nữ vương đối với các anh em Thừa Sai Đức Tin: “Trong tâm tình con thảo, chúng ta yêu mến Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã kết hợp với công cuộc cứu chuộc của Con ngai, qua lễ nghi phụng vụ hay qua những thực hành đạo đức truyền thống như lần chuỗi Mân Côi.

Đức Maria là Đấng bảo trợ chính của Dòng chúng ta, và chúng ta cầu khẩn ngài với tước hiệu: “Maria Regina Confessorum Fidei – Nữ Vương của những người tuyên xưng Đức tin.” (Hp 35). Các anh em trong Dòng cần phổ biến lòng sùng kính Đức Maria và xem Ngài như một mẫu gương của đời thánh hiến.

 

Thánh lễ tiếp diễn với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

 

Thánh lễ kết thúc vào lúc 6h15 với lời chúc mừng Bổn mạng Dòng đến các thành viên của cha Giám tỉnh và niềm hân hoan trong ngày mừng Bổn mạng Hội Dòng của các anh em.

 

Ban Truyền Thông