Kinh Thánh

Kinh Thánh Nói Gì Về Ôn Dịch ?

Kinh Thánh Nói Gì Về Ôn Dịch ?

Thiên Chúa hẳn có lý do riêng của Người khi để cho ôn dịch xảy ra, nhưng nhiều khi bệnh tật, thậm chí là đại dịch toàn cầu, đơn giản chỉ là kết quả của lối sống trong một thế giới sa ngã.