Khối Học Viện Tĩnh Tâm Năm 2020

Với chủ đề: “Nên Thánh trong Đời sống Thánh Hiến”, kỳ tĩnh tâm của quý thầy thuộc khối Học viện đã diễn ra từ chiều ngày 24/06 – 28/06, dưới sự đồng hành hướng dẫn của cha Đaminh Saviô Phạm Văn Vinh.

Trên nền tảng Thánh Kinh, Tu đức, và dựa trên những hướng dẫn của Giáo Hội trong các văn kiện: Tông huấn Đời sống Thánh hiến (Vita Consecrata), Tông huấn Đức Kitô sống (Christus Vivit), Tông huấn Hãy vui mừng và hân hoan (Gaudete et Exsultate) và Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium), những ngày tĩnh tâm được đan kết với những bài chia sẻ xoay quanh chủ đề nên thánh được cha giảng phòng gợi ý qua các đề tài: dấu chỉ nên thánh, niềm vui nên thánh, điều kiện nên thánh, những lệch hướng trên hành trình nên thánh và những nẻo đường nên thánh.

Không chỉ dừng lại ở những bài chia sẻ của cha giảng phòng, những ngày tĩnh tâm còn là dịp để mỗi người xét duyệt lại đời sống nội tâm của mình trong những tương quan, đặc biệt là tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình trong ơn gọi đời sống thánh hiến qua những giây phút xét nguyện, hồi tâm, cử hành các việc đạo đức và đón nhận ân sủng qua bí tích Hòa giải và Thánh Thể.

Với người tu sĩ Thừa sai Đức Tin, việc nên thánh không chỉ dừng lại ở chủ thể, nhưng việc nên thánh còn liên hệ đến bầu khí, khung cảnh của cộng đoàn. Chính vì thế, những ngày tĩnh tâm diễn ra trong một bầu khí của sự thinh lặng, như Hiến Pháp Dòng, số 38 mời gọi và chỉ dẫn: “Lời mời gọi nên thánh, đời sống trong Thánh Thần, việc gẫm suy Lời Chúa và tham dự phụng vụ, tất cả chỉ có thể được vun trồng thông qua sự tĩnh lặng thờ lạy trước những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu, mẫu gương thật sự trong việc tìm kiếm Chúa Cha trong sự tĩnh lặng.”

Sau những ngày tĩnh tâm, chắc chắn mỗi người sẽ có những cảm nghiệm khác nhau trong chính hồng ân được đón nhận, cụ thể là việc được mời gọi sống trong bậc sống Thánh hiến, và qua đó,  mỗi người sẽ cố gắng đáp trả để nên trọn lành trên đường nhân đức.

Ban Truyền Thông