Gx.Thụy Lôi

Khánh thành thánh đường Giáo họ Lệ Chi – Giáo xứ Thụy Lôi

Ngày 30 tháng 10 năm 2011, bà con giáo dân giáo họ Lệ Chi (Thuộc giáo xứ Thụy Lôi, giáo hạt Hưng Yên, giáo phận Thái Bình) vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, vì ngôi thánh đường giáo họ sau bao ngày xây dựng đã được long trọng cắt băng khánh thành và thánh hiến để dâng cho Thiên Chúa.