Gx.Thụy Lôi

Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ Thụy Lôi

Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ Thụy Lôi

“Sống là chấp nhận từ bỏ. Có những điều xấu phải từ bỏ như tật nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc... Cũng có điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn. Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát.