Gx. Đoan Nữ

Gx. Đoan Nữ - Tgp. Hà Nội: Chia Tay Cha Phó Giuse, Chào Đón Cha Phó Mới Phêrô Và Thầy Sáu Tôma

Gx. Đoan Nữ - Tgp. Hà Nội: Chia Tay Cha Phó Giuse, Chào Đón Cha Phó Mới Phêrô Và Thầy Sáu Tôma

Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Mông Triệu năm nay diễn ra tại Đoan Nữ thật đặc biệt, không chỉ bởi là lễ quan thầy của 124 cụ trong hội các cụ của giáo họ Đoan Nữ, mà còn là dịp chia tay cha phó Giuse Nguyễn Văn Từ, MF và đón cha phó mới Phêrô Nguyễn Thanh Vương, MF và thầy phó tế Tôma Đỗ Văn Lâm, MF.