Gx. Bà Lụa

Giáo Xứ Bà Lụa - Gp. Phú Cường: Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên

Giáo Xứ Bà Lụa - Gp. Phú Cường: Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên

Hôm nay cũng là một ngày thật tuyệt vời, vì Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ 2 trong tháng 5, là ngày mà mọi người trên thế giới đã chọn làm Ngày Của Mẹ, ngày để tri ân những người mẹ đã có công sinh thành và dưỡng dục con cái mình.