Gx. Bà Lụa

Gx. Bà Lụa – Gp. Phú Cường: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức – Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu & Giới Hiền Mẫu Tuyên Hứa

Gx. Bà Lụa – Gp. Phú Cường: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức – Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu & Giới Hiền Mẫu Tuyên Hứa

"Ơn ban của Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta được biến đổi, được trở nên con cái của Thiên Chúa và giúp chúng ta can đảm ra đi loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa cho muôn người…Với ơn của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta được trở nên con cái sự sáng và trở nên người loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá cho muôn người…”.