Giáo xứ Thụy Lôi kỷ niệm 100 năm thành lập

Để chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Thụy lôi, và là dịp để cộng đoàn dân Chúa nhìn lại cuộc hành trình đức tin trải dài 100 năm với biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, đôi lúc tưởng chừng như không thể tồn tại được. Giáo xứ Thụy Lôi đã tổ chức Tuần Đại Phúc cho anh chị em tín hữu.