Giáo Xứ Bà Lụa - Thứ Sáu Tuần Thánh 2017

“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8) và thập giá là dấu chứng biểu lộ cách trọn hảo tình yêu nhiệm mầu ấy. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã hy sinh Con Một mình. Qua câu khẳng định của thư gửi tín hữu Do Thái “Không có đổ máu sẽ không có ơn cứu độ”, chúng ta mới hiểu thế nào là cái giá của hy sinh.

Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017, Giáo xứ Bà Lụa đã sốt sắng cử hành tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu bằng việc đi đàng Thánh Giá và nghi thức Suy tôn Thánh Giá.

Trước đó, vào lúc 17h30, một số người đã đến sớm để tham dự ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu (từ ngắm thứ 6 đến ngắm thứ 10) do các ông trung niên và ngắm hạt của các bà, các chị trong giáo xứ đảm nhận.

Đúng 18h00, cha xứ Giuse Phan Trọng Quang, MF; cha phó Antôn Hoàng Minh Thông, MF; cha phụ tá Giuse Nguyễn Minh Thiên, MF, cùng bà con giáo dân đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ để tham dự 14 chặng đàng Thánh Giá của Chúa. Chủ đề của chặng đàng Thánh Giá năm nay là “Gia đình yêu thương”. Cha xứ Giuse đã mời gọi cộng đoàn: “Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên hành trình khổ nạn trong tâm tình năm mà Giáo Hội Việt Nam chú trọng Mục Vụ Gia Đình, chúng ta còn được mời gọi soi chiếu vào chính đời sống gia đình chúng ta.”

Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

Sau chặng đàng thánh giá, cộng đoàn nghỉ ngơi ít phút rồi tiếp tục bước vào nhà thờ với những nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh.

Theo truyền thống của Giáo Hội, ngày thứ sáu không có Thánh Lễ mà thay vào đó là những nghi thức phụng vụ của Giáo Hội để biểu dương tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Phụng vụ được chia làm 3 phần: Phần 1: Phụng vụ Lời Chúa; phần 2: Kính thờ Thánh Giá; phần 3: Rước lễ.

Trong cả ba phần, các nghi thức phụng vụ đều diễn tả sâu sắc về cuộc thương khó mà Chúa Giêsu phải chịu. Nhưng có lẽ sâu sa hơn cả, nghi thức đi vào lòng người nhất, gây xúc động mạnh nhất cho người tham dự. Có lẽ là lúc chủ tế bắt đầu giơ cây Thánh Giá lên cao và đọc to 3 lần câu: “Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian” và cộng đoàn đáp: “Chúng ta hãy cùng đến tôn thờ”,

Và sau đó, tất cả thành viên cộng đoàn giáo xứ cùng nhau sấp mình xuống để hôn chân Đấng Cứu Độ của mình. Lúc này, ca đoàn giáo xứ liên tục ca vang những bài thánh ca hát về Thánh Giá, làm cho cộng đoàn tham dự như được hòa mình vào Chúa và sống lại những giây phút linh thiêng nhất của tâm hồn mình.

Sau phần rước lễ là lời chúc bình an trọng thể của Cha chủ tế gửi đến toàn thể cộng đoàn tham dự. Sau đó, chủ tế mời cộng đoàn thinh lặng ra về trong niềm canh thức chờ đón Chúa Phục Sinh.

 

Truyền Thông Gx. Bà Lụa