Giáo Xứ Bà Lụa Chầu Thánh Thể Thay Cho Giáo Phận

            Hôm nay, Chúa Nhật ngày 06 tháng 8 năm 2017, Giáo xứ Bà Lụa Chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo Phận.

          Sáng sớm Chúa Nhật ngày lễ Chúa Hiển Dung, Cộng đoàn Giáo xứ tham dự rất đông đủ trong thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể. Khởi đầu thánh lễ, cha chánh xứ Giuse Phan Trọng Quang đã nhắc nhở và mời gọi mọi thành phần dân Chúa ý thức việc tôn thờ và Chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày hôm nay. Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng của Giáo phận, cho sự thăng tiến đời sống đức tin của từng thành phần Dân Chúa trong Giáo phận và cách riêng từng người trong cộng đoàn Giáo xứ.

          Tham dự ngày chầu Thánh Thể năm nay, ngoài các giờ chầu của các Giáo khu và hội đoàn trong Giáo xứ còn có sự tham dự của Giáo xứ Bà Trà và cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Sự hiện diện của Quý Cha – Quý Thầy, đây được xem là một sự hiện diện nối kết và hiệp thông nhằm khích lệ tinh thần cho Giáo xứ.

          Sau các giờ chầu của Giáo Khu và Hội Đoàn là giờ Chầu Chung và Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận. Với hy vọng được biến đổi cùng với sự thăng tiến của từng cá nhân trong Giáo xứ, chắc chắn qua những giây phút trước Thánh Thể Chúa mỗi người phần nào cảm nghiệm tình yêu và Lòng Thương Xót Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, ngỏ hầu ngang qua đời sống đức tin và đời sống chứng nhân, mọi thành phần Dân Chúa đón nhận được nhiều phúc lành của Thiên Chúa.

        Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn gìn giữ, che chở và nâng đỡ mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ với hành trình sống đức tin ngày càng thêm sốt sắng và thăng tiến.

 

Ban Truyền Thông Giáo Xứ