Giáo Xứ Bà Lụa: Các Em Thiếu Nhi Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Chiều Chúa nhật ngày 6.5.2018, giáo xứ Bà Lụa vui mừng cử hành thánh lễ Chúa nhật 6 Phục sinh tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ.

Trước thánh lễ, vào lúc 17h15, bà con giáo dân và các em thiếu nhi trong giáo xứ đã cùng nhau tề tựu đông đủ trong ngôi thánh đường.

Sau đó, các em lễ sinh và các em thiếu nhi cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những nén hương trầm và những đoá hoá tươi để tỏ lòng tôn kính Mẹ. Hoà trong điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển, cùng với nét mặt hồn nhiên vui tươi, các em đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ để dâng lên Mẹ Maria tất cả những tâm tình tri ân, gói trọn tâm tình con thảo.


Tiếp đó, thánh lễ bắt đầu lúc 17h30, chủ sự thánh lễ là cha phó Antôn Hoàng Minh Thông, MF, cùng sự hiện diện đông đủ của các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong giáo xứ.

Qua bài chia sẻ Tin mừng, cha Antôn cũng đưa ra định nghĩa về “tình yêu” của các bạn trẻ thời đại @; để qua đó, cha dẫn mời gọi và dẫn mọi người đi lên với “tình yêu” của Thiên Chúa.

Như điều điều răn mà Chúa Giêsu đã dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cũng phải có lòng yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương và chết vì yêu thương chúng ta.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa.

Ban Truyền Thông MF