Giáo Lý

TOÁT YẾU GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

TOÁT YẾU GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

Nhờ tính chất ngắn gọn, trong sáng và đầy đủ, bản Toát yếu này cũng nhắm đến mọi người, đang sống trong một thế giới phân tán và có quá nhiều sứ điệp, khao khát biết được con Đường Sự sống, Chân lý, đã được Thiên Chúa trao phó cho Hội thánh của Con mình.

  • SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ (YOUCAT)

    SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ (YOUCAT)

    Sách được xuất bản bằng tiếng Đức, được các nước khác dịch ra khoảng hơn 30 thứ tiếng trên thế giới. Theo tin tức lúc cuối năm 2011, sách đang được Ban Giáo lý Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho...

  • Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

    Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

    Bài Phúc âm Ga 9,1-41 gồm 8 cuộc gặp gỡ khác nhau. Bạn có thể kể ra không? Trước câu hỏi tại sao anh bị mù từ thuở mới sinh, Đức Giêsu đã trả lời ra sao? Đọc Ga 9,1-5.