Ghi Chép Từ Tổng Tu Nghị Lần VII - 3

Ngày 06/09/2017

Ngày 06/09/2017 bắt đầu bằng lời cầu nguyện và cử hành thánh lễ do cha Jesus Daiac, MF chủ tế, và tất cả thành viên tham dự Tổng tu nghị cùng đồng tế. Trong bài giảng, cha đã dùng câu chuyện chữa lành mẹ vợ thánh Phêrô như một phép ẩn dụ về sự canh tân đời sống dòng Thừa Sai Đức Tin. Đời tu cũng có thể bị đau ốm với cơn sốt về sự bất trung, về sự kiêu ngạo, về tính cách trần tục .v.v… sự can thiệp của Đức Giêsu qua giáo hội có thể chữa lành và canh tân đời tu.

Phiên họp đầu tiên được ân định vào lúc 09g30 đã không diễn ra vì các nghị phụ tiếp tục phải nghiên cứu các bản báo cáo của ban điều hành tổng.

Phiên họp đầu tiên bắt đầu lúc 11g00. Sau khi đọc biên bản ngày 04/09/2017 và có một vài yêu cầu chỉnh sửa, các nghị phụ đã tiến hành thông qua. Và bản báo cáo đã được nhất trí thông qua.

Công việc trong buổi sáng đã diễn tiến như sau:

- Phần trình bày kết quả nghiên cứu của ba nhóm do cha Andrea Antonio, thư ký ủy ban nghiên cứu bản báo cáo của ban điều hành tổng. Ban điều hành tổng quyết định trả lời những thắc mắc sau cuộc họp tham vấn của các tổng cố vấn.

- Có một giải đáp thắc mắc liên quan đến việc hỗ trợ kinh tế cho các chủng sinh cho đến giai đoạn tập viện. Có nhiều tình huống khác biệt: tại Philippines, các chủng sinh đóng góp một số phần trăm nhất định vào khoản chi tiêu cho đến giai đoạn tập viện, tại Ấn độ, trong tỉnh dòng St. Peter và St. Paul, các chủng sinh không đóng góp khoản nào.

- Có một đề nghị liên quan đến việc ưu tiên dành cho các tiêu chí chọn lựa công việc tông đồ, chẳng hạn có rất nhiều linh mục đảm nhận nhiều giáo xứ! Đề nghị là phải quan tâm hơn đến đặc sủng hoạt động tông đồ nhằm giúp đỡ các linh mục và tu sĩ đang gặp khó khăn và khởi sự tiến trình để được công nhận là dòng thuộc quyền giáo hoàng.

Phiên họp thứ hai bắt đầu lúc 15g30

- Cha Mary Joji Rai, thư ký ủy ban nghiên cứu bản báo cáo về tài sản kinh tế chung của dòng đã trình bày việc phân tích về bản báo cáo của ủy ban.

- Sau phần trình bày, ban điều hành tổng đã trả lời những câu hỏi thắc mắc liên quan đến bản báo cáo của ban điều hành tổng về tình trạng dòng. Những điểm quan trọng là:

            + Chúng ta mạo hiểm thành viên như là “điểm sáng”, dễ xúc động nhưng không hiệu quả; mỗi thành viên phải đào sâu hiểu biết về các văn kiện của dòng.

+ Liên quan đến văn phòng tổng quản lý, quy chế tổng tu nghị lần VI năm 2014 đã được đệ trình nhằm giúp lượng giá tính chất của các dự án: mang tính nhà dòng, mang tính giáo phận, hay từ thiện và liên đới. Tất cả công việc giáo phận ủy thác cho dòng do thẩm quyền giáo hội, thì cá nhân các anh em thừa sai sẽ không được đảm nhận nếu không thông báo cho bề trên cao cấp của mình. Mọi anh em thừa sai phải yêu mến dòng bởi vì dòng đồng hành với chúng ta trong suốt hành trình đời người, từ giai đoạn tập viện đến lứa tuổi thứ ba cho đến lúc chết. Đề nghị phải nghiêm túc lượng giá tính chất của dự án trước khi gửi cho tổng quản lý hay cung cấp kinh phí cho các tổ chức.

+ Những ngôn ngữ chính thức (Ý và Anh), việc dịch thuật sang những ngôn ngữ địa phương có thể được với sự cho phép của ban điều hành tổng.

+ Việc tháp nhập. Đề tài thu hút sự quan tâm và làm sôi nổi buổi thảo luận về đề mục 138 của hiến pháp và lối sống hiện tại của các thành viên sáp nhập vàp miền Hoa kỳ và Điểm Áo. Cần phải có một hướng tiếp cận mạnh mẽ về việc lãnh đạo từ phía các bề trên cao cấp liên quan.

Phiên họp buổi chiều kết thúc vào lúc 18g30 với giờ cầu nguyện kết thúc.

Chúng tôi mong muốn những lời cầu nguyện thật sốt sắng cho việc bầu cử bề trên tổng quyền (11/09/2017) và các tổng cố vấn (12/09/2017).

 

Fr. Jaison Francis

Fr. Joseph Sodimalla

Commission of information services,

VII General Chapter.