Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma cử hành lễ Hiển Linh 06/01/2018 tại Vatican