CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU VÀ KHÁM PHÁ ƠN GỌI DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN ĐỢT II - THÁNG 8 NĂM 2019

[…] Thừa Sai Đức Tin là danh xưng diễn tả linh đạo và sứ mạng, lối sống và vai trò của dòng trong Giáo hội. Thừa Sai Đức Tin đề cập đến những người được Thiên Chúa mời gọi hướng tới một sứ mạng quan trọng lâu bền và những nhu cầu thực tế: để tái khám phá, làm sống động, bảo tồn, đưa đến một sự tuyên xưng đức tin toàn vẹn. (Đặc sủng Dòng Thừa sai Đức Tin, số 12)

Khởi đi từ những ý niệm nền tảng phát xuất từ Đặc Sủng Hội Dòng mà chính Chúa Thánh Thần khởi sự, hướng dẫn và đồng hành qua danh xưng Thừa sai Đức Tin, trong những ngày này, tại trụ sở Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam (Tu Viện Lời Chúa) đã diễn ra chương trình “Tìm Hiểu Và Khám Phá Ơn Gọi Dòng Thừa Sai Đức Tin Đợt II”. Chương trình kéo dài từ chiều thứ Tư, ngày 07/08/2019 đến Chúa Nhật, ngày 11/08/2019 với chủ đề: “Hãy Theo Thầy” (x. Ga 21,15-19).

“Hãy Theo Thầy” là lời mời gọi của Chúa Giêsu với các Tông đồ khi xưa. Lời mời gọi ấy, hôm nay, sẽ được diễn ra, hiện tại hóa và làm mới lại nơi các bạn trẻ đang nhiệt huyết dấn thân cho một chọn lựa sống đời Thánh hiến. Đến với Khóa Tìm Hiểu và Khám Phá Ơn Gọi Dòng Thừa Sai Đức Tin đợt II này có 21 thí sinh, đến từ các Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh, Ban Mê Thuột, Long Xuyên, Cần Thơ, Xuân Lộc và Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Chọn cho mình một ý hướng sống để dấn thân là điều tuyệt vời. Nhưng sẽ là cao đẹp hơn khi mỗi người biết vươn lên sống ý hướng đời mình với những hy sinh, từ bỏ. Điều đó cần đến sự nâng đỡ, đồng hành và trợ giúp của ơn Chúa. Trong những ngày này, xin cho các bạn trẻ biết nhận ra ý nghĩa đời mình để can đảm chọn lựa và sẵn sàng hy sinh, quảng đại dấn thân trong lý tưởng ơn gọi “Thừa sai Đức Tin”.

 

Ban Truyền Thông MF