CĐ.Tân Hiệp

Khối Triết học – Tỉnh dòng TSĐTVN: SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ ÚY

Khối Triết học – Tỉnh dòng TSĐTVN: SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ ÚY

Mục đích của khóa học này là nhằm giới thiệu và trang bị cho quý thầy sa mạc sinh những kiến thức cơ bản về Phong trào TNTT, giúp quý thầy những kỹ năng cần thiết trong việc sinh hoạt Giáo Lý cho các em thiếu nhi tại các giáo xứ theo phương pháp của Phong trào TNTT,