Các Thánh

Ngày 18 tháng 10: Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng

Ngày 18 tháng 10: Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng

Chúa gọi một con người sau khi Chúa đã cầu nguyện lâu giờ và hỏi ý Chúa Cha.Việc chọn người này,người kia,người nọ vào chức vụ này,chức vụ kia của Hội Thánh là hoàn toàn do ý của Chúa, là do tình thương nhưng không của Ngài.Chúa không dựa trên bề ngoài,vóc dáng hoặc cao,gầy,thấp,cao.